Plan lekcji

czwartek, 29, wrzesień 2016 12:09

SALE AKTUALNE proszę odświeżać stronę

* maj 2017 Plan sale aktualne

06 02 2017 Plan   aktualizacja na 13 02 2017

 

Dziennik elektroniczny

Jeśli zapomniałeś hasła do dziennika 

Kliknij Zaloguj/

Pytania do dziennika proszę kierować tylko i wyłącznie do J.Opora i S.Osetek

 

Uczeń i rodzic:

Dostęp do dziennika elektronicznego jest możliwy po podaniu e-maila wychowawcy.

(jest on jednocześnie loginem)

Instrukcja zakładania konta

Zastępstwa

czwartek, 29, wrzesień 2016 15:06

Zastępstwa w plik PDF

 

Wszystkie zastępstwa »

Przewodnik

Przewodnik gimnazjalisty

piątek, 15, styczeń 2016 16:39

Rekrutacja na rok szkolny 2017/2018

Logowanie się w ramach elektronicznego systemu naboru: LOGOWANIE 

 Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego :

1. Składanie wniosku o przyjęcie do szkół ponadgimnazjalnych (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek składa się tylko do szkoły pierwszego wyboru) wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 22 maja 2017 r. do dnia 21 czerwca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 12 lipca 2017 godz. 12:00 do dnia 14 lipca 2017 r. godz. 12:00.

 

2. Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej (w przypadku prowadzenia naboru w formie elektronicznej wniosek uzupełnia się tylko w szkole pierwszego wyboru) o kopię świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego – od dnia 23 czerwca 2017 r. do dnia 27 czerwca 2017 r. godz. 12:00.

 

3. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1,
w tym uzyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej potwierdzenia złożonych dokumentów – w postępowaniu rekrutacyjnym na bieżąco w trakcie składania wniosków do dnia 29 czerwca 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym do dnia 17 lipca 2016 r.

 

4. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 3 lipca 2017 r. do godz. 12:00  oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.

 

5. Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie w jednej szkole, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły - w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 23 czerwca 2017r. godz. 12:00 do dnia 5 lipca 2017 r. oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 7 sierpnia 2017 r. do godz. 15:00.

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia do szkoły ponadgimnazjalnej w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, także zaświadczenia zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – w postępowaniu rekrutacyjnym od dnia 3 lipca 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 lipca 2017 r. godz. 12:00 oraz w postępowaniu uzupełniającym od dnia 8 sierpnia 2017 r. godz. 12:00 do dnia 10 sierpnia 2017 r. godz. 15:00.

 

7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – w postępowaniu rekrutacyjnym w dniu 11 lipca 2017 r. do godz. 12:00  oraz w postępowaniu uzupełniającym w dniu 11 sierpnia 2017 r. do godz. 12:00.

 

Projekt unijny

 Ruszył nowy projekt unijny 2016/2017

Formularz - formularz.pdf

Harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie - Harmonogram.pdf

Regulamin projektu z zasadami rekrutacji - Regulamin.pdf

Cele projektu - Cele projektu.pdf

Planowane efekty projektu - Planowane efekty projektu.pdf

Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich - Wartość projektu, wkład Funduszy Europejskich.pdf

 

 
 

 

Komunikaty

Ogłoszenie

Komunikaty

Film promocyjny

Zapraszamy uczniów Naszej Szkoły do przyłączenia się do akcji zbiórki plastikowych nakrętek organizowanej przez PCPR w Sieradzu na rzecz dzieci i młodzieży z Domu Pomocy Społecznej w Sieradzu przy ul. Dominikańskiej. Zbiórka nakrętek prowadzona jest w Internacie. Osoby chętne do włączenia się do akcji prosimy do przynoszenia ich do Internatu. 

Koordynator akcji p. Agnieszka Gołębiowska

 

 


 

Konkursy

Komunikaty

Szkolny konkurs wiedzy matematyczno-przyrodniczej "4 żywioły" 24 03 2017 r zgłoszenia przyjmują:p.K.Nowakowska, p.J.Gmerek

Epizody Niepodległości
Żołnierze Tułacze (INFORMACJE, BIOGRAFIE)

Konkurs Wiedzy o Energetyce Odnawialnej

 

O szkole

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 to największa techniczna, ponadgimnazjalna szkoła w Sieradzu.

  • Technikum
  • Liceum Ogólnokształcące
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa

Szkoła posiada 23 pracownie (w tym cztery komputerowe z dostępem do Internetu), bibliotekę z Centrum Multimedialnym, salę gimnastyczną, siłownię, gabinet lekarski a także internat na 150 osób.

Lokalizacja

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
ul. Piłsudskiego 5, 98-200 Sieradz

Dane kontaktowe

ul. Piłsudskiego 5
98-200 Sieradz
e-mail zspnr1@vp.pl
tel/fax 43 8271785